Lineablue
Lineablue
Lineablue
Reklamacje, zwrot towaru

Zwrot towaru

Klient, który zawarł umowę sprzedaży, może odstąpić od niej bez podania przyczyn w ciągu dziesięciu dni od momentu otrzymania zamówienia. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia na piśmie. Pismo musi zostać wysłane przed upływem dziesięciodniowego terminu na adres siedziby firmy.

W razie odstępstwa od umowy przez Klienta, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. Strony zostają zwolnione z wszystkich zobowiązań, zwracając jednocześnie to, co było zawarte w umowie sprzedaży. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż  w ciągu czternastu dni. LineaBlue dokonuje zwrotu pieniędzy na wskazany numer rachunku lub w inny wyznaczony przez Klienta sposób.

Koszty związane z opakowaniem produktów i odesłaniem ponosi Klient. Towar powinien być zwrócony wraz z całym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy sprzedaży. W okresie od dnia wydania przesyłki do wysłania zwrotu towaru nie może dojść do mechanicznego uszkodzenia produktów (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie), ponadto nie może wystąpić brak jakiegokolwiek elementu produktu stanowiącego jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Zwracany produkt powinien zostać zapakowany w taki sposób, który zapewni brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Zwrot zamówienia należy dokonać na adres: LINEABLUE Wojciech Patora, Michał Niemcewicz spółka cywilna, ul. Zabraniecka 82; 03-787 Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu towaru znajdują się w regulaminie sklepu internetowego, dostępnego na stronie internetowej: 
http://www.sklep.lineablue.pl/pl/i/Regulamin/2

Reklamacje

Klient ma prawo złożyć reklamację zamówionego w LineaBlue towaru z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży. Postępowanie reklamacyjne normowane jest przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz  w zakresie sprzedaży konsumenckiej przez przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres:

LINEABLUE s.c.,
ul. Zabraniecka 82;
03-787 Warszawa

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@lineablue.pl.

LineaBlue ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie; maksymalny czas na odpowiedź  wynosi 14 dni. Odpowiedź sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. Jeżeli zasadność reklamacji została uznana, sprzedawca jest zobowiązany do natychmiastowego przywrócenia reklamowanej rzeczy zgodności z umową. W przypadku naprawy termin przywrócenia produktu do stanu zgodnego z umową może wynieść do 14 dni, natomiast przy wymianie towaru na nowy do 7 dni.

Konsument nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego towaru: o wadze powyżej 10 kg, o dużych rozmiarach, kiedy urządzenia oraz inne towary wbudowane lub zainstalowane są na stałe. W takim przypadku konsument powinien wskazać miejsce, w którym towar się znajduje, a przyjmujący reklamację powinien ustalić z konsumentem termin oględzin lub odbioru towaru przez sprzedawcę, nie dłuższy niż 7 dni. Jeżeli konsument nie dostarczył towaru wraz z reklamacją, terminy załatwienia reklamacji liczy się od dnia dostarczenia towaru lub od dnia dokonania oględzin towaru wadliwego u konsumenta przez sprzedawcę. W tym ostatnim wypadku termin załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 21 dni od dnia jej zgłoszenia.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji LineaBlue zawiadamia Klienta o decyzji w sposób pisemny (wraz z podaniem uzasadnienia), a także zwraca dostarczony towar.

W przypadku produktów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży.

LINEABLUE na Facebooku LINEABLUE Google+
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.